Urban Fläring, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm

Hur uppstår akut hyponatremi hos barn?

Tillståndet uppstår oftast på grund av en stressreaktion där ett flertal hormoner är involverade, i synnerhet ADH, som medför minskad förmåga att utsöndra fritt vatten, parallellt med att barnet tillförs fritt vatten – ju större mängd, desto större risk. Även infu­sion av nära isoton natriumkloridlösning kan vara otillräcklig, eftersom vissa patienter utsöndrar hyperton urin.  

Är hyponatremi allvarligare hos barn än hos vuxna?

Det är inte allvarligare per se, men barn torde ha högre risk för ett snabbare och potentiellt allvarligare insjuknande med encefalopati, eftersom barnets hjärna är förhållandevis större och skallen mindre än hos vuxna. 

Vilka är grundpelarna i hand­läggningen och behandlingen?

Kronisk hyponatremi bör normalt inte korrigeras. Det bästa är att se till att symtomgivande akut hyponatremi inte uppstår. Om encefalopati ändå utvecklas, måste kramper behandlas omgående och ventilation/syresättning säkerställas. Natriumkoncentrationen ska ökas med hjälp av hyperton natriumkloridlösning (3-procentig), men inte för mycket eftersom barnet då riskerar att utveckla central pontin demyelinisering. Barnintensivvårdsavdelning bör alltid kontaktas. 

Finns någon risk att hyponatremi inte upptäcks i tid?

Oftast är de första symtomen lindriga och kan skyllas på medtagenhet i samband med till exempel en operation. Först när barnet krampar reagerar vårdpersonal – då måste man överväga akut hyponatremi som orsak.

Har synen på hyponatremi ändrats över tid?

På 1980-talet uppmärksammades dödsfall som kunde härledas till hyponatremi i samband med mindre operationer. Det är först under det senaste decenniet som problemet tagits fullt på allvar.