Caroline Nilsson, docent och barnallergolog vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska institutet i Stockholm.

Vilka födoämnen är barn mest allergiska mot?

De små barnen är mest allergiska mot mjölk och ägg och skolbarn är mest allergiska mot nötter och jordnötter.

Vad beror matallergi på?

Den vanligaste formen av matallergi hos barn är IgE-förmedlad. Orsaken till att vissa får en sådan allergi är ofta att barnen har föräldrar med allergi. Dock får även barn utan allergisk hereditet matallergi, och orsaken är troligen multifaktoriell. Ingen enskild orsak har hittats.

Hur hjälper man patienter med matallergi?

Genom att försöka ställa en tillförlitlig diagnos, förmedla dietistkontakt och förse patienter/familjer med akutläkemedel då det behövs. Att utreda med screeningtest leder till svårigheter att tolka svar som är positiva fast barnet inte ätit livsmedel som de testas för. Screeningtest för IgE mot ett flertal livsmedel bör undvikas och enskilda misstänka allergener ska i stället analyseras.

Kan man förebygga att allergi uppkommer?

Det finns i dag ingen etablerad förebyggande behandling. Dock kommer det studier som talar för att det kan vara förebyggande att införa olika livsmedel tidigt i livet. 

Vad är viktigt vid anamnes hos ett barn med misstänkt allergi?

Att ta reda på hur, med vilka symtom, mot vad och vilken dos av livsmedlet barnet reagerat.