Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting

Varför skrev ni artikeln?

För att upplysa om tvångssyndromets neurobiologiska grund och informera om indikationen för djup hjärnstimulering, DBS, vid svårt terapirefraktärt tvångssyndrom. För patienter som inte svarar på farmakologisk eller psykologisk behandling erbjuder vi i dag bedömning av om de kan behandlas med DBS.

Pågår någon studie av hjärnstimulering vid tvångssyndrom i Sverige? 

DBS-kirurgi utförs på många centra i Sverige, bl a på psykiatrisk indikation. På Karolinska är vi framför allt inriktade på DBS för tvångssyndrom. Det finns två pågående europeiska multicenterstudier som vi medverkar i samt en lokal studie som vi bedriver. Eftersom forskningsområdet kräver kunskaper inom flera specialiteter har vi ett multidisciplinärt team med både psykiater, neurokirurg, DBS-sjuksköterskor och psykologer som bedömer och behandlar patienterna.

Bara 120 patienter hade behandlats i världen när artikeln skrevs. Kommer det att bli en vanligare behandling?

Det behövs i nuläget större forsknings­underlag för att säkert kunna säga att DBS är en effektiv behandlingsmetod för svårt terapirefraktärt tvångs­syndrom, särskilt fler blindade studier. Resultaten hitintills ser lovande ut. Genom att inkludera patienter i etiskt godkända forskningsstudier kan vi dels säkerställa kvaliteten i vården vi ger, dels öka evidensgraden för denna behandlingsmetod.

Är du själv intresserad inom något särskilt område inom psykiatri?

Patienter med psykiska funktionsnedsättningar har ett osynligt lidande som vi i dag inte kan förklara utifrån vedertagna patofysiologiska modeller. Detta kan bidra till skam och stigmatisering. Genom att förstå den biologiska orsaken till sjukdomens uppkomst och vidmakthållande hoppas jag att det kan utvecklas mer effektiva behandlingsmetoder, exempelvis DBS, för svårt terapirefraktärt tvångssyndrom.