Michelle Ek, ST-läkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset

Varför skrev ni artikeln?

– Vi ville belysa att patientpopulationen och sjukdomspanoramat i Sverige kan komma att förändras på grund av ökad migration och invandring. 

Vad hoppas du artikeln ska leda till?

– Jag hoppas att den påminner oss inom vården att tänka brett inom diagnostik. Hos den gravida befolkningen blir hjärtfel allt vanligare. När det gäller kvinnor med medfödda eller förvärvade hjärtfel är det viktigt med välfungerande tvärdisciplinära team såväl prekonceptionellt som under graviditet och förlossning.

Ni skriver att det är viktigt att misstänka »ovanliga diagnoser« med tanke på att så många som föder barn kommer från andra länder. Har du stött på eller hört om andra ovanliga diagnoser?

– Vad jag vet är det inte studerat, men vi har en känsla av att exempelvis vissa infektioner blivit vanligare, som tuberkulos och hepatit samt även hemoglobinopatier. Många patienter från andra länder har dessutom utsatts för trauma och kan lida av olika resttillstånd som posttraumatiskt stressyndrom och andra ångesttillstånd.

Varför valde du att bli gynekolog?

– Jag tycker om blandningen av kirurgi, psykologi och endokrinologi. Dessutom är kollegorna inom kvinnosjukvård väldigt inspirerande människor.  

Är du intresserad av något särskilt område inom obstetrik och gynekologi?

– Just nu känns båda områdena intressanta och utmanande men jag skulle även gärna jobba med global mödravård någon gång i framtiden.