Ann Hellström, professor och överläkare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.

Hur upptäcker man prematuritets­retinopati (ROP)?

Genom upprepade ögonundersökningar under neonatalperioden.

Vad pågår det för forskning inom området?

Eftersom ROP är en modell för retinopati i allmänhet och också för angiogenes mer generellt så är denna sjukdom föremål för extensiv forskning. I Sverige är vi internationellt kända för våra fina registerstudier (nationellt kvalitetsregister) om ROP och för vår forskning kring prevention och riskfaktorer.

Vad behövs det för ytterligare forskning?

Forskning behövs kring det optimala neonatala omhändertagandet avseende framför allt nutrition och syrgasnivåer samt andra faktorer som styr tillväxt och utveckling.  Det är prevention vi eftersträvar, och hyperoxi/hypoxi, dålig tillväxt och brist på tillväxtfaktorer neonatalt är starkt kopplade till ROP som i sig är starkt kopplad till hälsoproblem och nedsatt kognition senare i livet.

Hur hjälper man dessa barn bäst?

Genom att optimera neonatalvården och sträva efter evidensbaserad vård samt genom att efterfölja gällande screeningriktlinjer avseende ROP.

Hur var det att skriva en artikel som en del av temat Ögonsjukdomar?

Kul men lite annorlunda då man var tvungen att se skogen och inte bara träden, som man normalt gör i sitt forskningsarbete!