Daniel Andernord, med dr och distriktsläkare vid Vårdcentralen Gripen; forskningsledare, Primärvårdens FoU-enhet, Karlstad.

Varför skrev ni en ABC-artikel om just axelluxation?

I vårt kliniska arbete träffar vi ofta patienter med sjukdomar eller skador i axelleden. Axelluxation är den vanligaste typen av luxation, och därför är det viktigt att läkare inom allmänmedicin, akutsjukvård och ortopedi behärskar handläggningen.

Du har tidigare varit med och skrivit ABC-artiklar i Läkartidningen. Vad tycker du om ABC-konceptet?

Medicinens ABC är en bra källa för läkare att inhämta kunskap om handläggning av vanliga tillstånd eller situationer. Innehållet är ofta en välavvägd kombination av vetenskap och författarnas beprövade erfarenhet presenterad på ett lättillgängligt sätt.

Vilket genomslag har ABC-artiklarna fått?

Vi har fått mycket uppskattning för våra ABC-artiklar. Det är många som hör av sig från olika delar av landet och berättar att de har haft stor praktisk nytta av innehållet.

En av artiklarna fick också pris som bästa ABC-artikel i Läkartidningen 2014. Vad har det betytt för dig?

Det är så klart roligt när en artikel uppmärksammas med ett pris, men det viktigaste är alltid att artikeln är kliniskt användbar i mötet med patienten.

Du är i dag nybliven distriktsläkare. Varför valde du den specialiteten?

Jag tycker om variationen och utmaningen som specialiteten innebär. Det är en oerhört krävande specialitet om du vill bli en skicklig allmänläkare, men jag har haft turen att få jobba på en välfungerande vårdcentral med utomordentligt kompetenta kollegor.