Stefan Nydahl, docent på
Narva Kirurg Center

Varför har du skrivit den här artikeln just nu?

Det har hänt och händer fortfarande mycket nytt inom området åderbråck, och jag ville därför ge en allmän översikt över åderbråck och venös insufficiens, dess diagnostik och de nya moderna behandlingsmetoderna som nu finns tillgängliga. Jag vill också fästa uppmärksamhet på att åderbråck är vanligt, att de lätt kan tas bort utan någon större konvalescens eller biverkningar och att till och med många bensår kan läkas snabbt med ett enda enkelt ingrepp.

Vad är den största utmaningen inom området?

Att ytterligare förfina den minimal­invasiva tekniken och få ännu bättre resultat på lång sikt, både funktionellt och kosmetiskt.

Vad hoppas du på för respons på artikeln?

Jag hoppas att läkare och i slutändan allmänheten får mer kunskap om modern åderbråcksbehandling och alla dess fördelar. Patienter kan i dag med fördel hänvisas till specialiserade åderbråcksmottagningar i öppen vård och behöver då inte heller ta sjukhusens resurser i anspråk.

Hur kommer det sig att du har blivit specialiserad på åderbråck?

Efter att ha arbetat många år med artärkirurgi är det nu spännande att aktivt få vara med i utvecklingen av modern åderbråcksbehandling. De gamla kirurgiska metoderna håller nu på att fasas ut och ny intressant teknik införs som är till stor fördel för patienter och samhället.