Inger Hagqvist, specialistläkare,
Västra Götalandsregionen

Varför har ni valt att skriva den här artikeln?

För att sprida information om PLUS-programmet. Introduktion och stöd behövs för den stora gruppen EU-utbildade läkare. Fram till april i år har de fått svensk legitimation utan krav på god språknivå. För att de ska känna delaktighet på sina arbetsplatser och kunna verka patientsäkert behövs utöver språket kunskap tillsammans med reflektion om hur man förhåller sig i svensk sjukvård.

Vad tycker deltagarna om kursen?

Deltagarna uppskattar både innehållet i PLUS och nätverket av kollegor de fått genom programmet, och de allra flesta rekommenderar varmt kollegor att delta.

Ni beskriver ett pilotprogram – hur har det gått med de efterföljande programmen?

Efterfrågan har ökat rejält, 160 läkare har hittills gått färdigt PLUS, det 12:e programmet startas i november och i höst deltar 100 läkare i fyra program. Upplägget är i stort detsamma som i piloten: klinik varvad med teori, reflektion i grupp med en senior läkare som handledare och språkundervisning.

Har andra landsting tagit efter den här modellen?

Flera landsting har hört av sig och besökt oss men vad jag vet finns inget liknande program i Sverige i dag.

Vad har du för bakgrund eftersom du arbetar med detta?

Min bakgrund är distriktsläkarens; specialist i allmänmedicin sedan 1986, vårdcentralchef i tio år, studie­rektor först på deltid och från 2010 övergripande studierektor i primärvården och medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen. Sedan några månader arbetar jag heltid som ansvarig för PLUS-programmet.