Anna G Nilsson, docent och
överläkare i Göteborg

Vad är sekundär osteoporos och varför är det så vanligt? 

Benskörhet som uppstår till följd av annan sjukdom eller läkemedelsbehandling kallas sekundär osteoporos. Det är vanligt eftersom skelettets omsättning är så komplex att den lätt påverkas av så många olika faktorer, och eftersom dagens avancerade sjukvård innebär att människor lever länge med olika sjukdomar och behandlingar som påverkar skelettet negativt.

Vilka är de vanligaste orsakerna till sekundär osteoporos? 

Kortisonbehandling, reumatiska sjukdomar och cancerbehandling som påverkar könshormonerna är de vanligaste orsakerna till sekundär osteoporos.

Tycker du att kunskaperna om sekundär osteoporos är för liten?

Kunskapen om att kortisonbehandling kan orsaka osteoporos är nog god, men alltför få tycks känna till att t ex könshormonsänkande behandling vid bröst- och prostatacancer ökar frakturrisken. Vår erfarenhet är också att det generellt är alltför få patienter med hög frakturrisk som erbjuds behandling.

Hur kan läkare bli bättre på att upptäcka och hjälpa patienter med sekundär osteoporos?

Ökad kunskap om vilka patienter som löper hög risk att drabbas av sekundär osteoporos, samt hur man kan hjälpa dem att undvika frakturer, borde öka möjligheten att fler blir hjälpta. Särskilt hos äldre personer bör en läkare oavsett orsak till vårdkontakten fundera över om det finns något skäl till en förhöjd frakturrisk.