Attila Frigyesi, docent och specialist­läkare vid Skånes universitetssjukhus, Lund

Du är trippelspecialiserad (anestesi och intensivvård, kardiologi och internmedicin) och filosofie doktor i matematik. Kan du använda matematiken i läkarjobbet? 

Anestesi och intensivvård handlar ofta om riskvärdering. Om jag gör si eller så, vad är då vinsterna/riskerna för patienten? Jag tror att en god kliniker omedvetet använder sig av baysians­ka resonemang (se LT 3/2009). Dess­utom är matematik, i synnerhet statistik, ett av de viktigaste forskningsverktygen. Utan min bakgrund som matematiker hade inte denna artikel kommit till. 

Du har varit chef på världens mest isolerade sjukhus på ön Sankta Helena i Sydatlanten (se LT 44–45/2014). Vilken är den viktigaste insikten därifrån? 

Att det mänskliga kapitalet är viktigare och svårare att arbeta med än maskiner och infrastruktur. Jag har fått större respekt för chefers arbetsuppgifter. På det personliga planet har min nesofili cementerats – det var oerhört skönt att leva utan mobiltelefon och prylhysteri. Isolationen har dock ett pris som öborna får betala. 

Vilken är en läkares främsta (personliga) tillgång? 

För en anestesiolog/intensivist skulle jag säga sunt förnuft och empati. Det är nog ganska bra egenskaper för vilken läkare som helst.

Vilket råd vill du ge dagens svenska sjukvårdspolitiker?

Svår fråga. Jag tror att jag vill framföra att en av anledningarna till vår hittills framstående sjukvård är att våra föregångare investerade i både hälso- och sjukvård. Bra sjukvård kostar, och vi bör vara mycket försiktiga och återhållsamma med att avveckla och omstrukturera alltför mycket. Jag hade gärna hört en politiker säga: »Detta fungerar bra, fortsätt som ni gör.« 

Du har även jobbat på Färöarna, Island och Grönland. Vilken är din ö-drömresa?

Sydgeorgien hade varit fantastiskt att besöka … men jag skulle kunna hålla på i oändlighet med »island-dropping«.