Sofie Westling, med dr och överläkare, Lunds universitet och Region Skåne

Vad är huvudbudskapet i er artikel?

Att självskadebeteende förekommer vid alla psykiatriska diagnoser och också hos personer utan andra symtom på psykisk sjukdom.

Hur bemöter man en person med självskadebeteende på ett bra sätt?

Med medkänsla, respekt och värdighet.

Vad pågår det för forskning inom området?

Det pågår bland annat flera behandlingsstudier i syfte att bredda utbudet av behandlingar, studier om bakgrundsfaktorer och biologiska faktorer, epidemiologiska studier, långtidsuppföljning av personer med självskadebeteende och studier gällande relationen till associerade symtom och tillstånd. Det pågår säkert också forskning som jag inte känner till.

Hur kommer det sig att du har specia­liserat dig inom detta område?

Det finns inget mer spännande och utmanande.

Hur ser din kliniska vardag ut?

Jag arbetar största delen av min tid med en forskningsstudie för att utvärdera Brukarstyrda inläggningar för individer med upprepat självskadebeteende. Utöver det ingår jag bara i joursystemet och undervisar.