Borde det svenska barnvaccinationsprogrammet utökas? 

Det svenska barnvaccinationsprogrammet är välfungerande utan stora brister och det finns ett stort förtroende för programmet hos föräldrar i Sverige. I mitt arbete som barn­onkolog på ett stort sjukhus skulle jag önska att vi snarast införde vattkoppor i programmet. Vattkoppor kan ge allvarliga infektioner och även allvarliga sekundärinfektioner som vi påtalar i vår artikel. För barn med cancer som jag träffar dagligen är det besvärligt när vattkoppor drabbar dagis eller hela skolklasser.

Hur ser det ut i andra länder?

Barnvaccinationsprogrammen i världen ser lite annorlunda ut beroende på sociala förhållanden, hygienisk standard och förekomst av olika sjukdomar. I Europa är mycket likt varandra men även jämförbara länder skiljer sig från oss på några punkter. I Finland har man infört vaccin mot rotavirus i sitt program och i Nederländerna och Storbritannien ingår vaccin mot meningokocker, till exempel.

Vad hoppas du att artikeln ska leda till?

Vaccinationsprogram är en viktig del av vår satsning på folkhälsa – men vi får inte heller glömma individens behov i dessa satsningar. Varje år hamnar barn på sjukhus på grund av sjukdomar som kanske hade kunnat undvikas. När vi diskuterar vaccination får inte sjukhusläkarens perspektiv glömmas bort. Det övergripande målet/önskan för artikeln är att belysa en viktig fråga kring vaccinationer.

Varför ville du bli läkare?

Jag ville ha ett arbete som skulle kännas meningsfullt i hela mitt yrkesliv och där jag också fick lära mig nya saker varje dag – och det gör jag!