Meis Omran, leg läkare, tidigare vid Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

Varför har ni skrivit om detta för Läkartidningen?

Genom att skriva den här artikeln hoppas vi kunna nå ut till kollegor med förslag på handläggning och läkemedel att använda i samband med vård i livets slutskede för att kunna erbjuda god symtomlindring till döende patienter, oavsett om man jobbar med det till vardags eller inte.

Varför blev det just en ABC-artikel?

Jag använder mig själv ofta av ABC-artiklar för att snabbt få en överblick eller repetition, och jag såg då att det saknades en ABC-artikel för det här området. 

Vilket är det främsta budskapet du vill sprida med artikeln?

Det främsta budskapet är att det finns god klinisk erfarenhet och ofta även evidens för hur man på bästa sätt kan ge patienter en bra sista tid i livet med relativt enkla medel. 

Vilket genomslag hoppas du att artikeln ska få?

Jag hoppas att artikeln ska kunna fungera som ett lättfattligt stöd i den kliniska vardagen, främst för kollegor som inte är primärt verksamma inom palliativ medicin. 

Vilken specialitet har du valt (vill du välja) och varför? 

Jag vikarierar nu på Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, med hopp om att få en ST-tjänst i onkologi. Jag har valt onkologi utifrån flera olika aspekter: Det är avgränsat men ändå medicinskt brett, det pågår spännande forskning, och i patientmötet finns utrymme även för den existentiella dimensionen. Ena stunden träffar jag en patient vars behandling syftar till bot, i nästa stund möter jag en svårt sjuk patient med spridd sjukdom, och dessa mycket olika patientmöten är stimulerande.