Rune Sjödahl, seniorprofessor vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Vad är huvudbudskapet i er artikel? 

Budskapet är att många vårdrelaterade infektioner sannolikt är undvikbara men att de består av ett antal olika infektiösa manifestatio­ner. Förutom generella hygieniska åtgärder och omvårdnadsåtgärder bör därför olika vårdrelaterade infektioner angripas var för sig.

Hur kan hela vårdapparaten bli bättre på att undvika vårdrelaterade infektioner?

Inte bara hygieniska åtgärder och omvårdnadsåtgärder från vården utan även andra åtgärder och risk­analyser som tar hänsyn till patientens utgångsläge är avgörande för förekomst av vårdrelaterade infektioner.

Hur kom det sig att ni gjorde den här studien?

Studien är en naturlig del i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet och ett sätt att validera andra mätningar av vårdrelaterade infektioner. 

Vad hoppas du på för reaktioner på artikeln?

Jag hoppas på diskussioner om definitionen av vårdrelaterade infektioner. Jag hoppas också på att man tar hänsyn till om det finns en infektion redan vid ankomsten till sjukhuset även om den senare manifesterar sig på annat sätt, till exempel som sårinfektion. Kanske ska patienter som opereras skiljas från dem som inte opereras, och kanske behövs en vidare definition av vad som är undvikbart.