Zandra Olivecrona, med dr, specialist­läkare i neurokirurgi, sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdskliniken, Örebro.

Vilket är det viktigaste budskapet i de nya riktlinjerna?

Riktlinjerna syftar till att hitta barn med risk för eller med allvarliga komplikationer efter skallskada samtidigt som onödiga DT-undersökningar av barn med vissa skallskador kan undvikas. 

Hur går det med implementeringen av riktlinjerna? Har de börjat användas?

Vid Universitetssjukhuset i Örebro följer vi riktlinjerna sedan i början av februari i år. Vi kommer även att delta i en multicenterstudie för validering av riktlinjerna tillsammans med bland annat Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö och Hallands sjukhus i Halmstad.

Använder du dem själv?

Ja.

Vad hoppas du att riktlinjerna ska leda till?

Att barn med traumatiska skallskador får en säker och modern handläggning med minskat antal onödiga DT-undersökningar av hjärnan.

Varför valde du att bli neurokirurg?

Som neurokirurg har jag möjlighet att hjälpa patienter med svåra och livshotande sjukdomar. Jag har patienter som är allt ifrån nyfödda till mycket gamla, både män och kvinnor, med kirurgiska och medicinska sjukdomar, vilket gör specialiteten mycket intressant. Jag kan också kombinera mitt intresse för kirurgi och vetenskap. Det är även oerhört stimulerande att få vara med om att bygga upp en ny neurokirurgisk verksamhet på Universitetssjukhuset i Örebro och att få omges av oerhört kompetenta och drivna kollegor i den egna och andra specialiteter.