Hur ska de uppdaterade riktlinjerna för endoskopisk uppföljning tillämpas?

Riktlinjerna är ett hjälpmedel för läkare som hanterar patienter som genomgår koloskopi med någon form av polypektomi. Beslut om endoskopisk uppföljning fattas av den enskilde läkaren tillsammans med patienten, och jag hoppas att riktlinjerna kan utgöra ett användbart instrument för att underlätta sådana beslut. 

Använder du riktlinjerna själv?

Jag tillämpar dem när jag planerar uppföljning av patienter hos vilka jag har tagit bort polyper. Jag får också ofta frågor om endoskopisk uppföljning från kollegor, och då rekommenderar jag utifrån riktlinjerna. Här är viktigt att påpeka att det kan finnas skäl att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där patienters samsjuklighet eller andra faktorer kan påverka valet av endoskopisk uppföljning.

I artikeln om högkvalitetskoloskopi efterlyses en standardiserad kvalitetskontroll i Sverige? Tror du att en sådan kommer att finnas snart?

Ja, jag tror att det kommer att införas inom en snar framtid. Det är särskilt viktigt eftersom vi redan vet att kvaliteten varierar stort mellan olika kolo­skopister i landet. En möjlighet är att kvalitetskontroll införs i och med att kolorektal screening implementeras, såsom skett i andra länder. I screeningprogram ingår kvalitetssäkring genom nogsam uppföljning av alla koloskopier. 

Vad behövs för att nå dit? 

I första hand måste koloskopiutbildningen förbättras. Svensk gastroenterologisk förening arbetar med kurs­er med syftet att höja kvaliteten på koloskopi. Ökad medvetenhet sprids aktivt av olika föreningar, som ECQI, en europeisk organisation med målsättning att inventera och säkra kvaliteten inom europeisk koloskopi. Enheter som gör koloskopi bör införa dokumentationskrav i form av kvalitetsregister i enlighet med de nyligen publicerade europeiska riktlinjerna rörande endoskopisk dokumentation.