Varför gjorde ni den här studien?

Vansbrosimningen är ett stort evenemang där sjukvårdens medverkan är viktig för säkerheten. Vi ville utvärdera arbetet med simmare som drabbas av andningsbesvär. 

Hur ser sjukvårdsteamet ut under Vansbrosimningen 2017?

Bemanningen är liksom tidigare år fyra läkare, fyra sjuksköterskor samt en medicinsk sekreterare i nära samarbete med ambulanssjukvården.

Kommer ni att fortsätta studera simmare som deltar i tävlingar i öppet vatten?

Ja, i samarbete med Centrum för klinisk forskning Dalarna har vi utarbetat en forskningsplan där vi fortsätter att kartlägga simmarna, och dessutom ska vi lyssna på lungor hos besvärsfria kontrollpersoner. Ingen vet ännu hur en symtomfri simmare låter efter några kilometers simning.

Behövs det mer forskning om simningsorsakat lungödem i Sverige?

Ja, det saknas kunskap om de förhållanden vi har i Sverige vad gäller vattentemperatur, sötvatten samt åldersblandade grupper med motions- och elitsimmare och stor andel kvinnor. 

Hur skulle man kunna göra för att öka kunskapen hos sjukvård, tävlingsarrangörer och deltagare?

De olika idrottsförbunden behöver involveras och sprida kunskap till sina organisationer och tävlingsarran­görer. Vi samarbetar med Vansbrosimningens säkerhetsansvariga, som bland annat gjort en video som de anmälda kan ta del av. Läkartidningen blir en viktig del i informationsspridningen till sjukvården. Många av läsarna är säkert aktiva simmare på tävlings- eller motionsnivå.

Är du själv en »simmare«?

Jag har simmat några Tjejsim och Halvsim, men egentligen gillar jag inte kallt vatten utan föredrar att cykla!