Vad var det som fick er att misstänka att det kunde vara spädbarnsbotulism i det aktuella fallet?

Nytillkommen muskelsvaghet, svårighet att suga vid amning, ptos och förstoppning.

Vilket är det viktigaste budskapet i artikeln?

Att spädbarnsbotulism ska finnas med som differentialdiagnos vid utredning av spädbarn med ovanstående symtom. 

Kan spädbarnsbotulism smitta? Bör man vara extra noga med hygienen?  

Smittrisken anses försumbar förutsatt normal hygien vid hantering av barnets feces (blöjbyte etc). För att smittan teoretiskt ska kunna spridas till ett annat spädbarn (eller annan person med starkt störd tarmflora) måste det barnet svälja feces innehållande sporer. Spädbarnsbotulism räknas som icke-smittsam, och inga fall av person till person-smitta finns heller rapporterade.

Känner man till några andra livsmedel än honung som kan innehålla botulinumsporer?

Botulinumsporer är vanligt förekommande i miljön – till exempel i jord och damm (det finns nog inte många dammsugarpåsar som inte innehåller sporer!), i vatten (sjösediment) och i tarmfloran hos fiskar, fåglar och vissa däggdjur. Så jordbruksprodukter, fisk och kött kan vara kontaminerade med sporer som sedan, vid otillräcklig/slarvigt utförd inläggning/konservering, kan ge upphov till klassisk botulism när sporerna i en syrefri miljö ges tillfälle att germinera och bakterierna bildar toxin.  

Varför finns sporerna i honung?

Bin kan få med sig sporer in i bikupan och sporerna kommer då med i hela »honungskedjan«.