Kan troponinvärdet utesluta eller bekräfta hjärtinfarkt?

Då man använder högkänslig troponinanalys kan man oftast utesluta hjärtinfarkt om det första värdet på akuten är lågt. Vid förhöjt troponinvärde behövs bekräftande undersökningsfynd för att ställa diagnosen hjärtinfarkt.

Hur säkert kan man utesluta diagnosen?

Då troponinvärdet är lågt och EKG är normalt har 1 patient på 500 hjärtinfarkt enligt en svensk studie. Akutpatienter med bröstsmärta och lågt troponinvärde har som grupp  utmärkt prognos. 

Bör högkänslig troponinanalys bli rutin på svenska akutmottagningar?

Ja. På de flesta sjukhus är det infört sedan en tid. Vad som skiljer sig är vilka rutiner som följs och vilka troponinvärden som anses onormala. Vi tror att en nationell samordning vore bra.

Du är ansvarig för troponinmottagningen i Göteborg. Vad gör ni där?

Vi följer upp patienter med oväntade troponinförhöjningar där akut hjärtinfarkt har uteslutits. Vi använder bland annat metoder som min forskningsgrupp har utvecklat. Cirka 30 procent av patienterna får en ny behandling/uppföljning till följd av detta besök. I flera fall står vi dock kvar »med skägget i brevlådan«. Vi behöver mer kunskap om varför ökade troponinnivåer, oavsett underliggande orsak, ger så dålig prognos. Forskning pågår.  

Hur ligger Sverige till inom detta område i ett internationellt perspektiv?

Bra. Högkänsliga troponinanalyser är införda på bred front i Sverige. I USA och flera andra länder har dessa analyser ännu inte införts i rutinen, vilket sannolikt är olyckligt.