Varför skrev du en ABC-artikel om just Wernickes encefalopati?

Wernickes encefalopati är en akut neuropsykiatrisk rubbning till följd av tiaminbrist (vitamin B1). Obehandlat kan tillståndet bli livshotande eller leda till irreversibel demens. Trots att tillståndet är allvarligt, missas eller underbehandlas det ofta. Syftet med ABC-artikeln är att öka medvetenheten om Wernickes encefalopati, förebyggande och behandling.

Hos vilka patienter bör man miss­tänka syndromet?

Wernickes encefalopati förknippas mest med alkoholberoende men kan även uppkomma i samband med olika svälttillstånd. Det kan också förekomma i samband med obesitaskirurgi.

Diagnosen kan vara knepig att ställa. Varför?

Sjukdomsbilden är ofta ospecifik, och diagnosen ställs rent kliniskt. Det finns inget diagnostiskt labbtest. Wernickes encefalopati kan inte heller diagnostiseras med datortomografi. Möjligen får tillståndet också mindre uppmärksamhet eftersom alkoholberoende, trots betydande komplikationsrisker, ofta inte prioriteras medicinskt i samma utsträckning som andra sjukdomar.

Hur vanligt är tillståndet?

Vi vet faktiskt inte det. Uppgifter om prevalensen av Wernickes encefalo­pati varierar mycket. Obduktioner har visat en högre incidens än vad man har uppskattat i kliniska studier. Det kan vara ett tecken på att Wernickes encefalopati ofta missas i den kliniska vardagen. 

Är det möjligt att förhindra att risk­patienter insjuknar?

Absolut! Wernickes encefalopati kan förebyggas om profylaktisk behandling påbörjas prompt och på rätt sätt vid misstanke om tillståndet. Viktigt är att komma ihåg att peroral tiamintillförsel är otillräcklig om patienten tillhör en grupp med hög risk för att utveckla Wernickes encefalopati.