Varför ska man läsa er artikel?

Artikeln är den första artikeln på svenska som sammanfattar kunskapsläget gällande simuleringsträning av tekniska samt icke-tekniska färdigheter utifrån systematiska översikter. Artikeln riktar sig till alla läsare som arbetar inom hälso- och sjukvården.  

Varför är det viktigt med medicinsk simuleringsträning?

Medicinsk simulering är en viktig pedagogisk modell som används för träning av kliniska färdigheter. Precis som i andra länder kan det förväntas att läkare av alla specialiteter inom kort kommer att behöva certifieras periodvis för att kunna utöva sin profession, och då är klinisk träning genom medicinsk simulering ett alternativ. 

Tror du att man blir en bättre läkare med regelbunden simuleringsträning?

Utan tvekan. Evidensen av regelbunden simuleringsträning blir starkare för varje dag, och kliniska simuleringscentrum byggs kontinuerligt för att kunna möta behovet av träning. Riktad träning, »deliberate practice«, skulle ge en ännu större avkastning på investerad tid för träning.  

Hur blev du själv så intresserad av detta kunskapsområde?

Jag arbetar med lärande och kompetensutveckling och har alltid varit intresserad av att använda teknik eller tekniska lösningar för att stödja lärande. Jag har disputerat på KI i ämnet, så att arbeta med samma fråga inom det kliniska fältet har fallit sig naturligt. Kliniker har efterfrågat mina kompetenser inom kliniskt lärande och jag har kunnat skapa ett brett nätverk nationellt och internationellt som har vuxit med tiden, och nu hjälper jag också kliniker utomlands.