Var det svårt att komma fram till diagnosen i de två beskrivna fallen?

Det var utmanande att påvisa detta förhållandevis ovanliga tillstånd. Anamnesen var avgörande för dia­gnostiken i dessa fall och föranledde adekvat allergiutredning med mätning av specifika IgE-antikroppar i blodet mot omega-5-gliadin och vete. 

Tror du att diagnosen ofta missas?

Att tillståndet belyses hoppas vi kan minimera den diagnostiska fördröjningen. Det är viktigt att hamna rätt från början med diagnostiken och av största vikt att patienterna utreds. Hörnstenen är noggrann anamnes efterföljd av allergiutredning med provokationstest när diagnosen misstänks. 

Räcker det med att den diagnostiserade undviker ansträngning efter att ha ätit veteprodukter, eller bör veteprodukter egentligen undvikas helt?

Diagnosen kan medföra åtgärder som innebär stora förändringar i individens livsföring. För att förebygga reaktioner bör den diagnostiserade undvika ansträngning direkt efter intag av veteprodukter. 

Ni skriver att det saknas epidemiologiska data och kunskap om prevalens gällande veteberoende ansträngningsutlöst anafylaxi. Tror du att vi kommer att veta mer om detta inom en överskådlig framtid?

Forskning inom allergirelaterade sjukdomar pågår och diagnosmöjligheterna har förbättrats, bland annat med hjälp av komponentdiagnostik. För att få ett klarare perspektiv kring bland annat prevalens är det av största vikt och relevans att patienterna utreds.  

Varför har du valt att specialisera dig inom lungsjukdomar?

Ända sedan beslutet att bli läkare har detta fantastiska område fascinerat mig och framstått som väldigt spännande, utmanande och komplext.