Varför skriver ni den här artikeln nu?

Sydostasien är ett mycket populärt resmål för svenska turister, och det är viktigt för dem som möter sjuka resenärer att bli uppmärksammade på denna diagnos. Större medvetenhet om melioidos ökar chansen att patienterna får rätt behandling och minskar risken att det högpatogena smittämnet accidentellt odlas fram på rutinlaboratorier.

När kan man misstänka att en patient har fått melioidos?

Vid infektion efter resa till utsatta områden kan man misstänka det. Insjuknandet är antingen hastigt i sepsis med eller utan pneumoni, alternativt en mer långdragen tuberkulosliknande sjukdomsbild. Sårinfektioner förekommer också.

Ska man som resenär vara orolig för att drabbas om man åker till utsatta områden?

Det är fortfarande en mycket ovanlig sjukdom bland svenska resenärer, så risken är liten. Man kan ändå undvika att ge sig ut i regnoväder på landsbygden i utsatta områden. Det gäller särskilt personer som har någon av riskfaktorerna, exempelvis diabetes. Om man blir sjuk är det viktigt att ge en bra reseanamnes.

Hur mår patienterna i er fallbeskrivning i dag (de två som överlevde)?

Patient 1 mådde bra en tid efter utskrivning men reste hem till Thailand innan den perorala behandlingen avslutades. Patient 2 är helt återställd.

Du är både forskare och kliniskt verksam läkare. Hur fungerar det?

Det är en splittrad tillvaro med fantastiskt intressanta arbetsuppgifter. Umeå universitet har satsat på biträdande lektorat i kombination med ST-tjänst, och jag är tacksam att jag fick en sådan tjänst.