Vad väckte idén att skriva artikeln?

Det är anmärkningsvärt hur den årliga läkemedelskostnaden per patient med våta åldersförändringar i gula fläcken skiljer sig mellan olika landsting. I det dyraste motsvarar priset en »all inclusive«-resa till Mauritius under två veckor, i det billigaste en vecka i svensk campingstuga under lågsäsong. Situationen har dock inte uppstått ur tomma intet, utan har en historia som är väl värd att uppmärksamma.

Vid behandling av patienter med våt AMD, vilket preparat använder du själv? 

I Region Jönköpings län där jag arbetar har man från ledningshåll beslutat att Avastin ska vara förstahandspreparat. Detta har goda medicinska grunder men innebär också en rutinmässig förskrivning off label. Detta kan man ha olika åsikter om, vilket jag försöker redogöra för i artikeln.

Vad hoppas du din artikel ska leda till?

Jag hoppas att artikeln ska stimulera till diskussion om läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation. Eftersom detta kan komma att bli alltmer vanligt är det viktigt att redan nu nå en större nationell samsyn. 

Varför har du valt att specialisera dig inom oftalmologi?

Ögat är ett fantastiskt organ, och synen kanske det mest betydelsefulla sinnet. Som ögonläkare möter man både unga och gamla patienter som brukar vara mycket tacksamma. Man får alltid spela på hemmaplan, alltså inom orbitan och man får också använda många roliga maskiner. Att det mesta av verksamheten sker på dagtid under vardagar är också en stor fördel för livet utanför jobbet.