Hur uppstod misstanken om en koppling mellan enterovirus D68 och akut slapp myelit?

När våra patienter dök upp hörde vi samtidigt talas om liknande fall runt om i landet och även i Norge. Vi diskuterade inom kliniken och drog paralleller till ett utbrott 2014 i USA.   

Sjukdomsbilden liknar poliomyelit. Hur?

Vid poliomyelit är det framför allt motoriska neuron i ryggmärgens framhorn som drabbas, och detsamma gäller vid misstänkt EV ­D68-orsakad myelit. Sensoriska neuron i ryggmärgens bakhorn påverkas inte. Resultatet blir att man får en motorisk påverkan med slapp pares men ingen sensorisk påverkan som vid vissa and­ra typer av myelit, t ex akut transversell myelit eller neuromyelitis optica. Liksom vid poliomyelit är det också vanligt med påverkan på kranialnerver med t ex sväljningssvårigheter, svagt tal m m.      

 I artikeln beskriver ni tre fall bland svenska barn. Är barn särskilt utsatta?

Ja, det är vanligast att barn och unga vuxna drabbas. Det är visat både i materialet från Stockholm och i internationella studier. 

Finns någon effektiv behandling?

Dessvärre finns ingen effektiv behandling. Varken antiviral terapi eller immunmodulerande behandling har visat tydlig effekt, frånsett möjligen tidigt insatt immunglobulinbehandling. Sjukgymnastik och annan omvårdande och understödjande behandling är mycket viktig, liksom fortsatt vård och rehabiliterande insatser efter den akuta fasen av sjukdomen. 

Hur är prognosen?

Prognosen är god om man ser till överlevnad, men risken för bestående men är stor. Alla våra tre patienter har kvarstående funktionsnedsättningar i varierande grad.