Varför skrev ni artikeln just nu?

Tanken är att belysa de diagnostiska svårigheterna och behovet av nya diagnosmetoder. Vi vill även bredda synen på skabb. I Sverige kan den ses som en lättbehandlad hudsjukdom men i övriga världen orsakar den mycket lidande, både bland människor och djur. 

Är det vanligt att det tar lång tid att ställa diagnosen vid skabbinfestation? I artikeln nämns ett fall där det tog mer än ett år.

Hur vanligt det är att diagnosen för­dröjs är svårt att säga. Även om de flesta fall är typiska och lättdiagnostiserade har nog de flesta hudläkare mött ett flertal patienter där diagnosen ställts sent. 

Hur hanteras misstänkta fall där inte skabbkvalster har kunnat påvisas?

Vid stark misstanke och negativ skabbletning vid upprepade tillfällen kan patienten ändock behöva behandlas. Detta beslut bör tas på en enhet där tillräcklig erfarenhet av skabbdiagnostik finns, företrädesvis en hudklinik.

Hur länge kan en skabbgång finnas kvar i huden?

Som mest i några veckor, då gången försvinner i och med epidermis omsättning. I de flesta fall kliar patienten antagligen bort gången innan dess.

Varför kallas krustös skabb även för norsk skabb? 

Tillståndet beskrevs hos patienter med lepra i Norge på 1840-talet av läkarna Danielssen och Boeck. De trodde att det var en variant av spetälska. Dermatologins fader, Hebra, gav det sedan namnet Scabies norvegica Boeckii.