Vet man hur vanligt det är med analytisk interferens vid analyser av kreatinin?

Den typen av interferens som beskrivs i artikeln är tack och lov mycket ovanlig, men kan vara svår att upptäcka. För de vanligare störfaktorerna hemolys, bilirubinemi och lipemi så är det enklare, eftersom vi rutinmässigt mäter dessa.  

Vad blev följden av att den interferens som beskrivs i artikeln upptäcktes? Bytte man till en annan metod?

Nej, vi har inte bytt metod. För den aktuella patienten rekommenderar vi i första hand i stället cystatin C som njurfunktionsmarkör. Om man ändå önskar mäta kreatinin så får prov skickas till laboratorium med annan metod. 

Är det vanligt att läkare hör av sig till laboratoriet med frågor om oväntade eller oförklarliga analysresultat?

Ja, det förekommer och är en spännande arbetsuppgift att ägna sig åt som laboratorie­läkare!

Hur kan felaktiga analysresultat på grund av analytisk interferens förebyggas?

Den vanligaste orsaken till felaktiga analysresultat brukar hänvisas till preanalytiska fel. Alltså är en korrekt utförd provtagning och provhantering inklusive patientförberedelse en förutsättning för tillförlitliga resultat. Detta minskar risken för vissa former av analytisk interferens. 

Varför valde du att specialisera dig inom klinisk kemi? 

Det är en mycket spännande, mångfasetterad och utvecklingsintensiv medicinsk specialitet. Man får jobba som detektiv, konsult, lärare, organisatör, ledare och i mitt fall även med forskning.