Hur kommer det sig att ni tre har skrivit den här artikeln?

HaNDL är fortfarande en relativt okänd diagnos, även hos oss som faktiskt möter många patienter med huvudvärk dagligen. Med artikeln vill vi uppmärksamma syndromet och därmed undvika onödig behandling, helt enkelt underlätta för våra patienter.

Hur mår patienterna i er fallserie i dag?

Alla patienter är helt återställda, skönt nog.

Vad hoppas du att artikeln ska leda till?

Jag hoppas att det ringer en klocka hos våra kollegor när de träffar patienter med migränliknande huvudvärk, neurologiska bortfall och oförklarlig lymfocytos i ryggmärgsvätskan. Då hoppas jag att de tänker: »Kan det vara HaNDL?«

Behövs det mer forskning kring HaNDL?

Absolut, problemet är bara att få till tillräckligt många fall för djupare analys. 

Hur ser din kliniska vardag ut?

Rolig! Jag har en fantastisk blandning med avdelningsarbete, mottagning och en hel del akut neurologisk verksamhet. Mötet med patienten är fortfarande det absolut bästa med mitt jobb.