Varför tycker du att det är viktigt att uppmärksamma trombotisk trombocytopen purpura, TTP, hos gravida?

Det är en sjukdom som obehandlad medför hög dödlighet både för den gravida kvinnan och fostret. Vid korrekt behandling minskar mortaliteten betydligt. Om patienten har den ärftliga formen av TTP kan man med plasmabehandling förebygga att symtomen återkommer vid framtida graviditeter. Vi hoppas att kollegor ska komma ihåg att diagnosen finns, även om TTP är ovanligt.

Hur blir man som läkare säker på att man har stött på TTP och inte HELLP-syndromet?

Man kan ställa diagnosen TTP genom att mäta ADAMTS13. Provet skickas till koagulationslaboratorium vid Karolinska universitetssjukhuset eller Skånes universitetssjukhus. Om analysresultat visar ett svar som är mindre än 5 procent av normalvärdet kan diagnosen TTP ställas.

Hur mår kvinnan i fallbeskrivningen och hennes barn i dag?

Både kvinnan och barnet mår bra. Kvinnan är gravid igen och får behandling med plasma varje vecka.

Vad hoppas du på för reaktioner på artikeln?

Jag hoppas på en ökad vaksamhet för diagnosen TTP.

När träffade du en patient senast?

Senast jag träffade en patient med TTP var i förra veckan.