Varför ville du skriva en artikel om just IBS?

Jag tyckte själv att IBS kändes lite besvärligt och svårt, och mitt intryck är att många delar den uppfattningen. Jag ville sprida kunskap om IBS och ta fram en utredningsalgoritm för att underlätta diagnostiken. Jag ville också påminna om att det finns mycket att göra för att lindra symtomen och hjälpa IBS-patienterna att hantera sina besvär. 

Vad är Rome Foundation (som publicerar Rom IV-kriterierna för funktionella mag–tarmsjukdomar)?

En oberoende ideell organisation som stöttar forskning och utbildning inom diagnostik och behandling av funktionella mag–tarmsjukdomar.

Förekommer IBS i alla åldrar?

IBS debuterar oftast före 40 års ålder, men finns i alla åldersgrupper. Även barn kan drabbas av IBS och andra funktionella mag–tarmsjukdomar. Diagnoskriterier, utredning och behandling skiljer sig delvis åt mellan barn och vuxna, och den här artikeln avser IBS hos vuxna.

Är IBS kroniskt eller kan symtomen försvinna helt?

IBS är kroniskt, men inte nödvändigtvis livslångt. Symtomen kan hos vissa förbättras över tid och ibland faktiskt läka ut helt.

Varför har du valt att specialisera dig inom allmänmedicin?

Allmänmedicin är roligt, omväxlande och utvecklande. Det bästa är att jag som distriktsläkare får träffa patienter i alla åldrar och med alla typer av sjukdomar och besvär.