Anders Rietz.

I vilken situation är det viktigt att dokumentera en patients skador?

Vid anamnes på eller misstanke om att skador uppkommit genom yttre våld, t ex fysiskt och/eller sexuellt våld. Sjukvårdpersonal har ett särskilt ansvar att skadedokumentera om händelsen inte är polisanmäld.

Vad bör läkaren särskilt tänka på då?

Att förhålla sig objektiv och inte blanda ihop anamnes och fynd! Enkla hjälpmedel som bra ljus, linjal, eventuellt kroppsmallar och en kamera man är bekant med underlättar. Undersökningen bör vara systematisk och innefatta hela kroppen och även inkludera aktivt negerande av skador/fynd. Eventuell fotografering ska/bör göras av läkaren själv och inte delegeras till annan vårdpersonal (frånsett sjukhusfotograf).

 Har läkare i vården tillräcklig kunskap och tid för denna uppgift?

Här ser vi ett utbildningsbehov, och det är en av anledningarna till att vi skrev artikeln. Gör man inte skadedokumentation regelbundet upplevs den som tidskrävande, och frånvaron av systematik gör att viktiga detaljer riskerar att utelämnas och sidoangivelse (höger/vänster) blir inte sällan felaktig.

Vad har du för råd till läkare som möter patienter med skador där man misstänker brott?

Att vara professionell och komma ihåg att bra skadedokumentation i akutläget är ett professionellt sätt att tillvarata patientens juridiska rättigheter. Läkaren har dessutom aldrig skyldighet att polisanmäla, det är viktigt att komma ihåg.

 Varför har du valt rättsmedicin?

Det är spännande, med varierande och stimulerande arbetsuppgifter! Utöver att utreda dödsfall och klinisk rättsmedicin (levande personer) får jag föreläsa (bl a för läkarstudenter och poliser) och har tid till egen forskning.