Varför var det så viktigt att införa en checklista för säker kirurgi i Sverige?

Kirurgi är ett teamarbete, men vi har tidigare inte kunnat utnyttja hela teamets kompetens. Checklistan är ett verktyg för att åstadkomma just detta.

Vilka var de största vinsterna/svårigheterna med att införa en checklista? 

Den största vinsten åstadkoms genom att checklistan säkrar att teamets viktigaste medlem, patienten, kan åtnjuta alla deltagande professioners kunskaper och förmågor.

Jag var orolig för att det skulle bli svårt att få checklistan accepterad av alla. Bortsett från några enstaka personer var det lättare än jag befarade att få checklistan att bli en självklar del av rutinen på de flesta kirurgiska kliniker.

Du är pensionerad kirurg och före detta chefläkare på LÖF. Vad gör du i dag?

Jag njuter av att ha tid för familj, barnbarn, promenader, golf, och resor. Jag har också förmånen att få arbeta med patientsäkerhet vid universitetssjukhuset i Eldoret, Kenya, i samverkan med Region Östergötland. Jag var i Eldoret för fjärde gången i våras och kunde glädjas åt att man gjort stora framsteg. Här hemma föreläser jag regelbundet om patientsäkerhet som en del av företaget Helseplans kurser. 

Du har också varit medicinsk redaktör på Läkartidningen, hur var det?

Jag var medlem i den medicinska redaktionen 1989–2013. Det var väldigt berikande, lärorikt och roligt. Inte minst var det spännande och utvecklande att vara del av brytpunkten mellan det medicinskt vetenskapliga och det journalistiska sättet att se på publicering.