Vilka patienter har bäst nytta av elektro­kemoterapi? 

Patienter med bröstcancer och melanom med behandlingsresistenta hudmetastaser. Vi har bröstcancer- och melanompatienter som fått upprepad elektrokemoterapi under flera år och som har god lokal kontroll i huden av elektrokemoterapi och god kontroll i kroppen i övrigt av systemisk behandling (cytostatika eller immunterapi).

Vilka är metodens fördelar?

Det är en effektiv, snabb och säker behandling. Att utföra elektrokemoterapi är enkelt att lära sig, och utrustningen är förhållandevis billig. 

Finns det några risker med metoden? 

Vid behandling av skalp, bål och extremiteter är elektrokemoterapi en säker behandling. Vid behandling i halsområdet finns risk för allvarliga biverkningar, även om den risken är låg.

Ni skriver att detta troligen är en undernyttjad metod i Sverige. Varför har det blivit så, tror du? 

Det finns flera orsaker; den viktigaste är att det är en förhållandevis ny behandlingsmetod, och det tar tid för nya metoder att hitta sin plats. En annan förklaring är att elektrokemoterapi i första hand förbättrar livskvaliteten hos patienter i palliativt sjukdoms­skede. Förbättrad livskvalitet är svår att mäta och det väger inte lika tungt som effekt på överlevnad när nya behandlingar ska introduceras. 

Ni skriver också att det behövs mer studier. Vilka är kunskapsluckorna?

Det behövs randomiserade studier där elektrokemoterapi jämförs med andra lokoregionala behandlingar, t ex strålbehandling. Det behövs också studier som studerar eventuella synergistiska effekter av elektrokemo­terapi när behandlingen ges under pågående immunterapi.