Varför skriver ni den här artikeln just nu?

På S:t Eriks ögonsjukhus pågår ett ständigt arbete med att både utveckla nya och uppdatera befintliga vårdprogram. Anledningen är att patienterna ska kunna känna sig trygga i att åtnjuta en hög behandlingsstandard oavsett när och var man söker. För mig personligen var detta dessutom ett trevligt tillfälle att fördjupa sig mer inom ett av många spännande områden inom oftalmologin.

Vad är svårast med ögonfrätskador?

Svår fråga. I ett vidare perspektiv finns ett behov av att öka kunskapen om den initiala handläggningen till alla som kan tänkas komma i kontakt med denna typ av skador. Just därför är det viktigt med tydliga behandlingsriktlinjer och att vårdkedjan fungerar hela vägen.

Har du något råd till andra läkare som träffar patienter med ögonfrätskador?

Att engagera sig i undersökningsmetodik och handläggning av akuta ögonsjukdomar, vilket många redan gör, samt se över adekvat utrustning för en god klinisk bedömning såsom till exempel ögonmikroskop. Det kan vara helt avgörande på sikt för patienten att nå ut med rätt råd och sedan behandling i tid.

Varför ville du bli läkare och hur valde du specialitet?

Läkaryrket är trevligt för att man kan kombinera den humana aspekten med modern medicinsk vetenskap, och inom ögonspecialiteten finns möjligheten att kombinera detta med kirurgi. På S:t Eriks ögonsjukhus finns dessutom en tydlig strävan att ligga i den absoluta framkanten både vetenskapligt och kliniskt. Som ST-läkare åtnjuter man en föredömlig bredd i utbildningen, vilket förstås är mycket spännande.