Varför skrev ni en ABC-artikel om just elkonvertering/defibrillering? 

Det är en ofta använd, potentiellt livräddande behandling, som alla läkare som tar hand om akut sjuka patienter med hjärtrytmrubbningar måste kunna utföra. Vi vill tydliggöra forskningsläget och aktuella rekommendationer för alla kollegor, juniora och seniora, som behöver behärska denna teknik. 

Vad är egentligen skillnaden mellan elkonvertering och defibrillering? 

Defibrillering är en akut behandling med osynkroniserad elchock vid kammarflimmer. Elkonvertering avser en mer kontrollerad variant av defibrillering, där elstöten levereras synkront till underliggande rytm och där patienten sederas inför behandlingen. 

Varför är du intresserad av denna behandlingsmetod? 

Den är enkel, effektiv och, rätt hanterad, utan allvarligare biverkningar. För akut sjuka patienter är den livräddande, för andra en metod för att snabbt och enkelt behandla arytmier som begränsar livskvalitet och funktionsförmåga. 

Vilket är ditt forskningsområde som doktorand? 

Vårt mål är att utveckla icke-invasiva metoder för att skatta fyllnadstryck och ärrbörda i vänster förmak, vilket möjliggör mer träffsäker diagnostisering och riskstratifiering av hjärtsvikt och förmaksarytmier. 

Du är också ST-läkare. Hur är det att forska och samtidigt utbilda sig kliniskt? 

Det är en stor fördel att mitt vetenskapliga tänkande får utvecklas parallellt med min kliniska mognad. Att stå med ena foten på ett länsdelssjukhus i glesbygd och den andra på ett stort universitetssjukhus och kliniskt forskningscentrum är också stimulerande.