Varför ska man läsa er artikel?

Artikeln fyller ett hålrum när det gäller handläggningen av denna ibland komplexa patientgrupp. Här får man på några sidor en summering av internationella konsensusdokument, vilken kan användas som stöd i vardagen vid utredning av dessa patienter. 

Är det svårt att utreda patienterna?

Då det tidigare saknats nationella konsensusdokument som styrt utredningen har omhändertagandet och utredningen av patientgruppen varierat och varit utmanande. Utifrån nya föreslagna riktlinjer blir utredningen mera standardiserad, vilket gör att utredningen förenklas. 

Ni är sju artikelförfattare. Är ni eniga om allt?

Ja, det skulle jag säga. Vi har olika intresseområden kring mastocytospatienten, men träffas regelbundet för att diskutera gemensamma spörsmål, och artikeln är ett resultat av ett fruktbart samarbete. 

Vilken sorts forskning behövs om kutan mastocytos?

Området är generellt ganska outforskat nationellt sett, och högaktuellt är bland annat mera studier kring sambandet mellan kutan mastocytos och malignt melanom, vilket har betydelse för vilken typ av behandling man vågar ordinera till patientgruppen.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Som hudläkare träffar man patienter i alla åldrar, från nyfödda till åldringar, och besökspanoramat varierar från banalare, mera lättbehandlade åkommor till livshotande cancersjukdomar. Vi samarbetar mycket med andra specialiteter, som kring mastocytospatienterna, men också kring patienter med kollagenoser, där vi samarbetar med reumatologer, och cancerpatienter, där vi samarbetar med onkologer, och detta ger mycket kollegialt utbyte.