Varför skrev du artikeln?

Jag har hört så många lekmanna­åsikter om bastubad och hälsa, så jag bestämde mig för att ta reda på fakta. Det visade sig att flera påståenden saknade stöd i vetenskapen, och därför tyckte jag det kunde vara bra att sprida vad som är känt i dag.

Du skriver att forskningsunderlaget är relativt begränsat. Finns någon hälsoeffekt du tycker har mer stöd?

Vid hjärtsvikt finns resultat från flera oberoende forskare och inte minst en prospektiv randomiserad studie.

I artikeln framgår att bastubad kan vara gynnsamt vid hypertoni men bör undvikas vid dåligt kontrollerad hypertoni. Varför?

Blodtrycksnivåerna i de studier som rapporterat att blodtrycket kan sänkas med hjälp av bastubad ligger inom vad vi kallar »god behandling«, men detaljerad information om läkemedlen saknas. Det finns inga studier på patienter med ineffektiv hypertonibehandling. Med tanke på att behandling ofta sker genom att kombinera läkemedel med olika hemodynamiska mekanismer finns anledning att vara försiktig innan man vet mer. 

Hur är intresset för forskning kring medicinska effekter av bastubad?

Än så länge ser det ut som att forskningen i stort sett är begränsad till gruppen från Kuopio, som är mycket produktiv. Gissningsvis finns inte mycket mer att extrahera från den databas de hämtar studierna från. Förhoppningsvis har de kunnat stimulera andra forskare till motsvarande studier.

Hur ofta och länge bastar du själv?

Sedan länge badar jag bastu två gånger i veckan året om. Det brukar bli ungefär 20 minuter i själva bastun och två dopp i havet.