Varför har ni skrivit den här ABC-artikeln?

Aneurysmal subaraknoidalblödning är ett livshotande tillstånd som vi återkommande har sett missas när patienten söker akut. Då en försenad eller missad diagnos kan få mycket allvarliga konsekvenser vill vi med artikeln bidra till en ökad medvetenhet om tillståndet och den akuta handläggningen.

Ni skriver att incidensen varierar geografiskt och är dubbelt så hög i Finland och Japan. Varför är det så?

Anledningen till den varierande incidensen är inte helt klarlagd men faktorer som genetik, levnadsvanor och hur olika regioner diagnostiserar och rapporterar aneurysmala sub­araknoidalblödningar antas förklara delar av denna skillnad.

Vad är svårast i omhändertagandet av dessa patienter?

Det svåraste är troligtvis att ställa rätt diagnos, då huvudvärk är en mycket vanlig sökorsak på både akutmottagningar och inom primärvården. Vid typisk anamnes talande för aneurysmal subaraknoidalblödning måste utredningen alltid bedrivas akut och utan dröjsmål. 

Du specialiserar dig inom neurokir­urgi. Hur valde du specialitet?

Redan under läkarutbildningen bestämde jag mig för att jag ville arbeta med någon form av högspecialiserad vård, och då gärna inom en kirurgisk specialitet. Mitt intresse för hjärnan och nervsystemet tillsammans med neurokirurgins bredd med många diagnoser och ingrepp, patienter i alla åldrar och en egen högteknologisk intensivvård var det som var avgörande för valet av specialitet.