Varför skrev ni en artikel om fallet?

Det var ett dramatiskt fall med mycket snabbt förlopp, vilket gjorde det svårt att greppa sjukdomsbilden och hinna ställa rätt diagnos. I fall där sjukdomsförloppet inte är fullt så snabbt kan den som känner igen tillståndet med hemolys hinna agera och möjligen förhindra dödlig utgång. Det kan därför vara av värde att sprida kunskapen. 

Varför kan förloppet bli så snabbt vid bakteriemi med C perfringens?

C perfringens förökas mycket snabbt, fördubblingstiden är så kort som sju minuter, vilket ger en kraftig frisättning av toxiner. Det är toxinerna som orsakar det septiska tillståndet och hemolysen.

Ni skriver att få fall är beskrivna där C perfingens orsakat sepsis och hemolys. Kan det vara vanligare än vad som avspeglas i litteraturen?

Det är möjligt, eftersom bakteriemi med C perfringens inte är helt ovan­ligt. C perfringens är en relativt vanlig bakterie som finns både i jorden och i tarm- och vaginalflora. De som drab­­­­­bas har ofta underliggande sjukdomar, vilket gör att man kanske inte noterar förekomsten av hemolys eller det speciella med denna typ av infektion.

I vilken specialitet är du ST-läkare?

Internmedicin med subspecialisering hematologi.  

Varför valde du den specialiteten?

Internmedicin är så brett att man aldrig kan bli fullärd, och jag gillar tanken på att alltid kunna lära sig mer på jobbet. Hematologin är spännande för att det är en kombination av att bli bra på att tolka blodprov och att få bli lite av en detektiv eftersom de hematologiska sjukdomarna kan ge många olika typer av symtom. Dessutom får man följa många av patienterna under en längre tid, som dessutom ofta är en omvälvande tid i deras liv.