Hur stort är problemet med att inhalatorer används på ett felaktigt sätt?

Mer än hälften (50–75 procent) gör fel. Kunskap om hur man inhalerar är färskvara, och patienter som lär sig göra rätt visar sig ändå inhalera felaktigt när de kommer på återbesök. Inhalationsteknik ska därför gås igenom vid varje besök.

Vilka är de vanligaste teknik- och handhavandefelen?

För pMDI och SMI är de vanligaste felen att patienten gör en för snabb inandning eller inte håller andan efter inandningen. pMDI-suspension måste skakas före inhalation, vilket glöms bort. För pulverinhalatorer är det vanligt att patienten inte gör en tillräckligt kraftig inandning. Instruktioner för varje enskild pulverinhalator måste följas (förvaring i fukt, skakas eller inte skakas). Ett vanligt fel är att patienten inte andas ut tillräckligt före inhalationen.

Varför är det så svårt att veta vilken inhalator som  passar en viss patient?

Det är inte klart varför en viss inhalator passar en viss patient bättre än en annan. Om inhalatorn används rätt så spelar valet inte så stor roll för många patienter. Vid kraftig hyperinflation eller huvudsakligen perifer luftvägsobstruktion är inte pulverinhalator förstahandsval. Ibland blir patienten mycket bättre efter inhalatorbyte utan att man kan förklara varför. 

Ni efterlyser en nationell lista över alla läkemedel–inhalatorkombinationer med för- och nackdelar. Varför?

I dag får läkemedelskommittéernas listor stor betydelse för valet av preparat. Det finns dock ingen vetenskaplig grund för de olika valen som görs av olika kommittéer. En lista med en kort beskrivning av samtliga preparat vore bättre. Här kunde varje läkare göra sig bekant med några inhalatorer (aerosol och pulver) som han/hon använder i första hand.