Varför skrev ni en artikel om just det här fallet?

Vi har själva stött på flera patienter med denna problematik och för just den beskrivna patienten blev det mycket dramatiskt med krampanfall och tandskador.

Ni skriver att den vetenskapliga litteraturen om behandling vid hypoglyk­emier domineras av fallbeskrivningar och att robusta studier saknas. Varför tror du att det är så? 

Antalet patienter per enhet är ändå relativt litet. En välgjord multicenter­studie vore nödvändig, vilket kan vara en stor utmaning för forskande kliniker.  

Vad är särskilt viktigt att tänka på när man har hand om patienter med dessa problem?

Att tidigt koppla in dietistkompetens. 

Behövs mer information om att gastrisk bypass kan innebära livslång kostanpassning/behandling och kontakt med sjukvården? 

Jag tror att det finns med i den initiala processen, men jag vet inte hur stor tyngd sådan information har hos personer som önskar genomgå bariatrisk kirurgi i relation till förhoppningen om bestående viktnedgång. För distriktsläkarkollegorna är problemet sannolikt framför allt att hitta utrymme att följa patienter som opererats, men kanske också att ha den för varje enskild läkare ovanliga diagnosen i åtanke.

Vad forskar du själv om?

Bland annat hypofyssjukdom.