Vad tror du ger störst påfrestning på sjukvården med ett ändrat klimat?

Vi kan framför allt förvänta oss fler värmerelaterade sjukdomsfall under sommartid och då främst hos de riskgrupper som beskrivs i artikeln, såsom äldre och kroniskt sjuka personer. 

Finns något gott exempel på hur vården arbetar med klimatanpassning?

Flera regioner var tidigt ute med att utveckla beredskapsplaner för värmeböljor. Genom förberedelse kan man mildra de negativa effekter som värme kan ha på hälsan. 

Tycker du FN:s senaste klimatmöte i Katowice var ett steg i rätt riktning?

Delvis. Vi har nu fått en regelbok som ska vägleda världens länder till hur vi når målet om max 2 °C uppvärmning till 2100. Dock kvarstår en del oklarheter kring avtalet, och enligt klimatexperter är nuvarande nationella planer tyvärr inte tillräckliga.  

Vad tycker du är viktigast att Sverige gör för att minska klimatpåverkan?

Jag tror det viktigaste Sverige kan göra är att verka som en förebild och därigenom få andra länder att även de gå mot en fossilfri framtid. Som medborgare kan vi till exempel flyga mindre och äta mer vegetariskt. Personligen tycker jag inte att allt ansvar kan läggas på den enskilde individen, vi behöver även politiska styrmedel som hjälper oss i rätt riktning.

Vad gör Sjukhusläkarnas Klimat och hälsa-grupp som du är ledamot i?

Vi vill sprida information inom sjukvården kring klimat, hälsa och hållbar sjukvård och vara en plattform för det ökande engagemang vi märker av. Vi har även en viktig roll i framtagandet av detta temanummer om hållbar sjukvård och även i det uppföljande seminariet.