Vad är det svåraste vid EXIT-ingrepp?

Det svåraste är balansen mellan att försöka hålla kvar en stor del av barnet intrauterint parallellt med att man försöker komma åt huvud–halsområdet på barnet och etablera en fri luftväg. Det är även en utmaning att säkerställa adekvat blodstillning hos modern samtidigt som klockan tickar – tidsfaktorn för att kunna säkerställa luftvägen på barn är avgörande.  

Ni föreslår ett nationellt centrum där EXIT utförs. Hur ser möjligheterna ut för att det ska bli verklighet?

Vi har stora förhoppningar om att det kan bli verklighet inom en snar framtid. Det pågår en utredning hos Socialstyrelsen och vi hoppas att slutsatsen blir att endast ett centrum ska ägna sig åt dessa extremt ovanliga ingrepp med syfte att optimera resultat och öka erfarenhet. 

Kan du se att den här metoden skulle kunna bli ännu bättre? 

Den maternella anestesidelen är i dag väldigt säker med små risker för modern. Vår erfarenhet är att användningen av resorberbara agraffer är avgörande men att dessa instrument skulle kunna bli ännu effektivare och lättare att hantera. Tyvärr är den medi­cinsk-tekniska industrin inte särskilt intresserad av att utveckla dessa produkter ytterligare då marknaden är mycket begränsad. 

Du både forskar och arbetar kliniskt. Hur fördelar du tiden och vad är roligast?

Båda delarna är enormt roliga och de komplimenterar varandra: att arbeta som barnkirurg är världens roligaste jobb, jag kan inte tänka mig att göra något annat, men att dessutom få möjlighet att forska och driva utveckling och kunskap inom mitt område ger mitt arbete en annan dimension. Min fördelning är enkel: jag arbetar 100 procent heltid som kirurg och forskar på min övriga tid (jourkomp, kvällar, helger och semester) …