Ni skriver att bikuspid aortaklaff är en folksjukdom, hur vanligt är det? 

Cirka 2 procent av befolkningen har detta.  

Hur upptäcks bikuspid aortaklaff? 

Tillståndet upptäcks ofta i vuxen ålder då man får besvär av aortastenos eller aortainsufficiens.

Hur allvarligt är tillståndet? 

Trots att enbart 2 procent av befolkningen har en bikuspid aortaklaff står denna patientgrupp för 50 procent av alla aortaklaffoperationer. Dess­utom finns det en ökad risk hos dessa patienter för aortasjukdom med ­aortaaneurysm och aortadissektion. 

Ni refererar nya  amerikanska riktlinjer. Vad är viktigast i handläggningen av dessa patienter? 

Om bikuspid aortaklaff upptäcks är det viktigt med fortsatt uppföljning med både hjärteko och DT-undersökning av aorta för att i tidigt skede upptäcka aortaaneurysm alternativt aortastenos eller -insufficiens som behöver åtgärdas. 

Varför ägnar du ditt forsknings­intresse åt just detta tillstånd? 

Detta drabbar yngre patienter där alternativet är att sätta in mekanisk aortaklaffprotes med tillhörande komplikationer kopplade till såväl klaffen som warfarinbehandlingen. I det här forskningsprojektet fokuserar vi på att identifiera orsaksbakgrunden till den snabbare degenerationen av bikuspid aortaklaff i syfte att hitta nya moderna behandlingsmetoder, inklusive att förbättra de biologiska klaffproteserna så att de kan implanteras hos yngre patienter.