Varför har ni skrivit dessa artiklar?

Idén kom från medförfattarna Alexandra och Nenad, som ville skriva om ett ämne som skulle kunna vara till gagn för både studenter och läkare. Dia­gnoserna valde vi tillsammans, och vi försökte välja vanliga sjukdomar som de flesta av oss stöter på och som kan vara varandras differentialdia­gnoser och gärna grupperas ihop.

Det här blir din tionde ABC-artikel i Läkartidningen. Hur kommer det sig att du har skrivit så många?

Det började med att min mentor och medförfattare Jón Karlsson och jag såg ett behov att få ut information om skador inom vårt forskningsfält och vår kliniska vardag. Valet föll på ABC-artiklar på grund av deras format, deras täckningsgrad samt genomslags­kraft bland studenter och läkare. Vi reflekterade inte så mycket över antalet utan mer på vilka ABC-artiklar som skulle kunna vara värdefulla. När väl de första artiklarna blev publicerade fick vi ofta förfrågningar från andra att de också ville skriva en ABC-artikel med oss, så fortsatte det. 

Vad har du fått för reaktioner på dina/era ABC-artiklar?

Vi har fått idel positiva reaktioner både lokalt och nationellt. Många uppskattar figurerna/bilderna och behandlingsalgoritmerna. Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss. 

Du är kliniskt verksam, forskar samt undervisar. Hur hinner du med allt och vad är roligast?

Det är enkel fråga. Jag hinner inte med allt, utan allt arbete är helt enkelt »team work« där vi har en stark forskningsgrupp som jobbar bra och har roligt tillsammans. Kirurger brukar alltid svara att kirurgin är roligast, men jag skulle sakna alla andra delar om jag bara var kliniskt verksam. Jag tror att kombinationen är det som gör det roligt och ger ett bättre perspektiv.