Du representerar Sverige i CHMP (EMA:s kommitté för humanläkemedel). Kan du beskriva vägen dit?

Jag är läkare med specialistkompetens inom invärtesmedicin och endokrinologi. Efter att ha arbetat på sjukhus i 17 år och skrivit en avhandling kände jag att det var dags att prova ett annat sätt att utöva läkaryrket. Jag började arbeta på Läkemedelsverket 2005 som klinisk utredare och har sedan dess engagerat mig mer och mer i de EU-gemensamma godkännandeprocedurerna. Jag har varit Sveriges delegat i CHMP sedan 2012.

Finns någon trend för nya läkemedel?

Läkemedel för behandling av cancersjukdomar dominerar och har gjort så de senaste åren. Det börjar även komma fler cellbaserade terapier.

Kan du nämna någon läkemedels­substans som just godkänts i EU?

Läkemedel som är antikroppar mot CGRP [kalcitoningenrelaterad peptid] eller dess receptor har nyligen godkänts för profylaktisk behandling av migrän. De utgör en helt ny läkemedelsklass. En annan ny behandlingsprincip är CAR-T-cells­terapi för vissa former av lymfom och leukemi.

Vad är roligast i ditt arbete?

Möjligheten att lära sig nya saker så gott som varje dag och att få interagera med trevliga och kloka människor. Att kunna vara med och påverka godkännandet av nya läkemedel känns som en viktig uppgift som kan påverka folkhälsan i EU. 

Hur kommer Brexit att påverka ditt och EMA:s arbete?

England har spelat en viktig roll i EU-samarbetet och deras delegater kommer att lämna ett stort tomrum efter sig när de tvingas lämna gemenskapen. Vår arbetsbörda kan därför förväntas öka och vi kommer att behöva ta ett än större ansvar och verka för att våra beslut håller hög kvalitet.