Det tog lång tid att ställa diagnosen i ert fall. Varför dök misstanken upp? 

Anamnestiska uppgifter, kliniskt tillstånd och en relativt typisk endoskopisk bild med vita svullna villi i distala ileum föranledde biopsi med frågeställningen och även PCR för 16S rRNA mot bakterien Tropheryma whipplei.  

Ledbesvär är ett klassiskt debutsymtom. Kan diagnos ställas på bara det? 

Det är svårt, men vid artrit/ledsvullnad i samband med feber bör man utesluta Whipples sjukdom med bland annat analyser från punktion av de drabbade lederna, särskilt hos patienter med atypisk reumatologisk sjukdom som tillhör en högriskgrupp, som bönder och exponerade för mark och djur. 

Varför kan bönder ha ökad risk? 

Bakterien finns i miljön, särskilt mark, dricks- och avloppsvatten. Djur kan ha bakterien på huden, däremot har den inte  påvisats i djurens mag–tarmkanal. Bönder skulle kunna bli infekterade av kontakt med kontaminerad mark eller genom djur som bär bakterier i huden eller via avloppsvatten.  

Varför är det svårt att odla T whipplei?

T whipplei har långsam replikation med en dubbleringstid på 18 dagar som gör att det i genomsnitt tar minst 30 dagar att upptäcka bakterien i odlingar. Odlingen kompliceras av det stora antalet kommensala bakterier i saliv- och avföringsprov, som överväxer och försvårar att fastställa närvaron av T whipplei.    

Hur vanligt är det att friska är bärare av T whipplei?

Förekomsten av T whipplei hos friska individer varierar väldigt i litteraturen. Isolerade studier visar bakterien i saliv hos upp till 35 procent av asymtomatiska människor, däremot är prevalensen av sjukdomen låg. Det är inte känt hur vanligt det är att T whipplei-bärare utvecklar sjukdomen.