Ni beskriver ett fall där en 15-årig pojke med Duchennes muskeldystrofi och som hade ramlat inkommer akut till sjukhus. Varför skrev ni en fallbeskrivning om detta?

Eftersom ett till synes lindringt trauma med odislokerade frakturer hos en patient med Duchennes muskeldystrofi utvecklades till ett mycket allvarligt tillstånd, och kunskapen om att det kunde ske var begränsad. 

När bör man misstänka fettembolisyndrom?

Hos en patient med Duchennes muskeldystrofi bör man tänka tanken även om det inte finns något säkert trauma vid plötslig medvetandepåverkan och hypoxi. Det kan ske även utan frakturer i patientgruppen.

Var du själv med och tog hand om patienten i fallbeskrivningen?

Ja, jag träffade honom och hans familj under min randning på intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 

Vad har du för råd till andra läkare som kan komma att stöta på liknande patienter?

Om du träffar barn med Duchennes muskeldystrofi som skadat sig så lägg in dem för observation i minst 48 timmar. Det är inte ett stort antal barn det handlar om, men konsekvenserna kan bli ödesdigra. Och träffar du en patient med en ovanlig men allvarlig underliggande diagnos så läs på extra om det finns några varningsflaggor, inte bara vad gäller läkemedel utan om grundtillståndet kan komplicera den aktuella sjukdomssituationen. Prata gärna med deras ordinarie läkare eller jouren på den kliniken!

Hur valde du specialiteten ortopedi?

Jag tycker om att laga saker och gillar det konkreta i jobbet. Och så har jag alltid trivts med kollegorna!