Kristina Persson.

Vad är Babesia? 

Babesia är en malarialiknande parasit som finns inuti röda blodkroppar. 

När bör man misstänka babesios?

Hos patienter med feber och influensaliknande symtom (i vissa fall även mörk urin) efter fästingbett eller efter blodtransfusion. 

Är infektionen lätt att diagnostisera?

Om patienten är sjuk och har feber på grund av babesios finns det oftast tillräckligt med parasiter i blodet för att man ska kunna se dem i ett färgat blodutstryk. Man måste dock aktivt fråga efter det på remissen, man kan inte räkna med att någon ska hitta parasiterna vid en vanlig inspektion av vita blodkroppar: dels eftersom differentialräkning numera oftast utförs maskinellt, dels för att »det man inte letar efter, det hittar man inte«. 

Finns effektiv behandling, och hur är prognosen? 

Det finns behandling, men det kan ta lång tid att bli av med parasiterna. Prognosen är mycket god om man är frisk i övrigt, då läker infektionen ofta av sig själv. Om man däremot är immunsupprimerad eller saknar mjälte är risken för allvarlig, potentiellt dödlig sjukdom stor. 

Varför har ni skrivit rapporten? 

Babesia-parasiten är välkänd i Sverige hos veterinärer, och de behandlar ofta nötboskap som blir sjuka. Samma fästingar och samma smitta kan drabba både djur och människor. Vi har nyligen gjort en mindre studie där vi hittade antikroppar mot Babesia hos 16 procent av människor som haft borrelia, vilket indikerar att många av dem som haft fästingbett också varit utsatta för smitta med Babesia. Vi vill med denna rapport öka medvetenheten om att Babesia finns, så att fler patienter kan få rätt diagnos.