Har ytterligare byten gjorts inom njurbytesprogrammet efter det som beskrivs i artikeln?

Ja, ytterligare byten har genomförts i en så kallad kedja (se Figur 4 i artikeln). Denna kedja möjliggjordes genom en anonym, altruistisk njurdonation. Även detta njurbyte gick helt enligt planerna. 

Hur många par är registrerade i njurbytesprogrammet?

Totalt är i dagsläget cirka 20 par registrerade i Sverige.

Ni skriver att det finns njurbytesprogram i bland annat 10 europeiska länder. Inkluderar dessa även altruistiska donatorer (som donerar en njure utan en bestämd mottagare)?

Ja, denna möjlighet finns i flera njurbytesprogram i andra länder.

Hur långt framskriden är planen på att få med även övriga nordiska länder i njurbytesprogrammet?

Step (Scandiatransplant kidney exchange program) är aktivt på skandinavisk nivå sedan april 2019. Den första skandinaviska matchningsomgången kunde identifiera flera potentiella njurbyten och vi utreder nu genomförbarheten för dessa.

Hur hoppas du i övrigt att programmet ska utvecklas den närmaste tiden?

Förhoppningsvis kan fler par inkluderas i Step; antalet deltagande par är avgörande för ett njurbytesprograms effektivitet. Vi försöker nu sprida information och kunskap kring denna nya möjlighet till njurtransplantation med levande donator till landets njurmedicinska kliniker, dialysenheter och patientföreningar. Att Step nu fungerar på skandinavisk nivå bör öka möjligheterna att identifiera potentiella njurbyten.